CV Paula

Naam: Paula M. de Jong
Geboren: 12 april 1956 te Amsterdam
Functie: klinisch psycholoog- psychotherapeut-cognitieve gedragstherapeut Manager zorg (2004-heden)
Supervisor: VGCt, schematherapie Wetenschappelijk onderzoeker (promovendus)
Email: paula@psychotherapymovement.nl
Website: www.psychotherapymovement.nl

Werkervaring

2013: Psychotherapy & Movement, voorheen de Jong & Partners, privepraktijk
2004-heden: PsyQ Haaglanden: manager zorg afdeling Psychotrauma / behandelaar/ wetenschappelijk onderzoeker
2000 – 2004: Parnassia Bavo groep:  coordinator en behandelaar Zorgprogramma Traumagerelateerde stoornissen 24 uur/ behandelaar zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen, 8 uur.
2000-2004: als schematherapeut  verbonden aan het BPS-onderzoeksproject (Amsterdam); training door prof.dr. J. Young en prof. dr. A. Arntz, 4 dagen per jaar. Drie clienten gedurende 3 jaar 2 keer per week schematherapie en wekelijks intervsie.

1988-2000: RIAGG Zuidhage, afdeling Volwassenen (Psychotherapie) / sectie gedragstherapie/ sectie systeemtherapie
1984-1988: RIAGG Harderwijk, afdeling Volwassenen als cognitief gedragstherapeut en teamleider.
1982-1988: Reinier de Graefgasthuis Delft, Polikliniek en PAAZ, als aspirant gedragstherapeut bij prof. dr. C.A.L Hoogduin en prof. dr. E. de Haan.

Lidmaatschap verenigingen

Gewoon Lidmaatschap VGCt: vanaf 1984
Gewoon Lidmaatschap NvvH: vanaf 1989 tot 2010
Gewoon Lidmaatschap EMDR Nederland (VEN) vanaf 2016
BIG- register psychotherapeut: september 1989, inschrijfnr. 09025793116
BIG-register GZ-psycholoog: februari 1999, inschrijfnr. 99025793125
BIG register klinisch psycholoog: juli 2006
Supervisor VGt: maart 1989 tot heden
Leertherapeut VGt: 1994 tot heden
Supervisor NvvH: december 1993
Supervisor NVP: maart 1989 tot heden
Supervisor RINO-opleiding: maart 1989 tot heden
Register Schematherapie : behandelaar en supervisor, 2008  tot heden

Docentschappen/ lezing/congresssen

Cognitieve gedragstherapie 30 uur (RINO NH, ZH, Utrecht, HCLOP (arts-assistenten opleiding te Den Haag), 1991-2000.
A-opleiding NvvH (intern): 1990-1997.
A-opleiding binnen de Basisopleiding Psychotherapie van RINO NH, ZH (1990-1997).
A-opleiding (extern) aan bijzondere beroepsgroepen (spv-ers en mw-ers).
B-opleiding(extern; RIAGG Amsterdam Oost): 1994.
B-opleiding (verkorte vorm, 30 uur) binnen de Basisopleiding Psychotherapie RINO NH; met name gericht op de behandeling van PTSS en dissociatieve stoornissen: 1995-1996.
Diverse lezingen & workshops: VGCt-congres 1991, 1993, 2001 (workshop samen met K. Korrelboom en E. van Meekeren (BPS en PTSS), 2004.
Parnassia/ PsyQ (1990 tot heden) intern: diverse workshops over behandeling van Angststoornissen algemeen; PTSS en persoonlijkheidsstoornissen ; symposium affectieve en emotionele verwaarlozing (aios opl. Programma).
Parnassia / PsyQ extern: in samenwerking met universiteit van Leiden en Slachtofferhulp (2002); huisartsen symposium(2003); verwijzers in het algemeen; Stichting Geheim Geweld (2006).
Centrum ‘45 :workshops over cognitieve gedragstherapie bij traumagerelateerde stoornissen, 2000 & 2001, totaal 30 uur.
ESTD 2008, Chronic Traumatization: Disrupted attachment and the dissociative mind. Workshop Imagery Rescripting in combination with a protocol for Psychomotor Psychotherapy (Paula de Jong & Marja Zwart).
VGCT 2008, Cognitieve gedragstherapie bij Complexe PTSS (rescripting protocol in combinatie met psychomotorische therapie), workshop 90 minuten.
VGCT congres Veldhoven: 2009, 2011, 2012 Workshop Imaginaire Rescripting bij PTSS
Schematherapie congres 2010, Workshop Body Focused Rescripting

Ervaring als supervisor

In de periode 1989-heden: ruim 6 uur per week superviseren van o.a. n=1 studies, algemene supervisie VGCT en leertherapie

Bestuurswerk

NvvH- bestuur, opleidingscommissie en hoofd redactiecommissie: 1985-1994.
VGCT-bestuur, opleidingscommissie en voorzitter commissie van toelating (n=1 studies): 1994-2000.

Gevolgde cursussen/studiedagen

Algemeen
januari-juni 1991: Leertheorie en Gedragstherapie, prof. Dr. P. Eelen.
april 1992: Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, H. Davanloo.
1993-1995: intern opleidingsprogramma cognitieve gedragstherapie (o.a. dr. A. Arntz, dr. T. Bouman, dr. S. Visser).
juni 1995: VGt-voorjaarsworkshop, Leerproces en geheugenprocessen, prof. Dr. P. Eelen.
november 1995: workshop Pesso-psychotherapie, dr. A. Pesso, dr. I. Baardman, drs. L. Perquin.
november 1996: symposium Angststoornissen, Rosenburg.
november 1997: nascholingsprogramma Zon en Schild, “Gender, ontwikkeling, psychopathologie en behandeling”, dr. N. Nicolaï.
1982-2008: VGCt-congressen, NvvH-congressen en andere congressen op het gebied van angststoornissen en depressieve stoornissen.
Benecke: Het “vergeten” geheugen , studiedag okt 2005
EMDR Level I , Level II, 2006 en 2007, P. Balde
EABCT: Parijs 2006
WCBCT : Barcelona 2007
LCVT (Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering); screening en diagnostiek van complexe dissociatieve stoornissen/ 5 dagdelen/ 2008
ESTD: Amsterdam 2008
EABCT: Helsinki 2008
WCBCT: Boston, 2010

Trauma en dissociatieve stoornissen
april&juni 1996: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), drs. E. ten Broeke, dr. A. de Jongh.
november 1998: Psychic Trauma & Amnesia, Universiteit van Utrecht, prof. Dr. O. van der Hart.
23 september 1999: Treatment protocol for PTSD, prof. Gersons en Carlier.
23-25 september 1999: The Netherlands Trauma Conference te Amsterdam.
januari 2000: studiedag Dissociatie en Hechting, te Amsterdam.
Mei 2001: workshop Sensorimotor Psychotherapy (PTSS en dissociatieve stoornissen) van Pat Ogden.
2003: interne cursus van Pharos tbv behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers (leertheoretische invalshoek); 10 keer 3 uur.
2008: LCVT opleiding, diagnostiek dissociatieve stoornissen
2008: ESTD , lezingen en workshops dissociatieve stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen
1 & 2 augustus 1994: Nascholingsprogramma Zon en Schild; Severe Personality Disorders, prof. O. Kernberg.
17 & 18 november 1994: zelfde nascholingsprogramma; The influence of outcome studies for the treatment of borderline and other personality disorders, prof. M. Stone.
23 & 24 januari 1995: zelfde nascholingsprogramma: The origin of treatment of severe personality disorders, prof. Dr. O. Kernberg.
Augustus 1995: Personality disorders: Origin and Treatment, o.l.v. J.F. Masterson.
December 1995-november 1996: Leergang persoonlijkheidsstoornissen, 11 workshopdagen te Zon en Schild.
21 & 22 November 1997: VGt najaarsworkshop, Cognitieve therapie voor Borderline en Narcistische persoonlijkheidsstoornissen, dr. A. Arntz en drs. H. van Genderen.
29 & 30 oktober 1998: The Motherhood Constellation, prof. D. Stern.
September 1999: Institutional dynamics and the management of conflicts in groups and organizations, prof. dr. O. Kernberg.
Mei 2000-Januari 2004: training schema-gerichte cognitieve therapie door prof. J. Young en dr. A. Arntz in het kader van het Borderline onderzoeksproject te Amsterdam. Vier dagen per jaar. Totaal 13 dagen.
2000 & 2001: cursus psychodiagnostiek ontwikkelingsprofiel van prof. Abraham. Supervisie van Q. van Dam 15 keer 2 uur (groep van 4 personen).
11,12,13 Maart 2013: Workshop Group Schematherapy for cluster C personality disorders, J.M. Farrell & Ida A. Shaw, Den Haag

Publicaties

Roelofs K, Van Peer JM, Berretty E, Jong de P, Spinhoven Ph, Elzinga, B (2008): HPA-axis reactivity predicts social avoidance behavior in social phobia, Biological Psychiatry 04, 2008