Blog zorgplafonds

In het programma Kassa van mei en september 2014 uitte het Landelijk Platform GGZ haar zorgen over de wachtlijsten in de GGZ. Er kwamen signalen binnen dat veel psychotherapeuten en psychiaters al ruim voor het eind van het jaar aan het zorgplafond van de zorgverzekeraar zitten, waardoor patiënten met een naturapolis van een bepaalde zorgverzekeraar niet meer behandeld zouden kunnen worden in het betreffende jaar.

Binnen de ‘Meldactie wachtlijsten en tijden gespecialiseerde ggz’ is onderzoek gedaan naar de wachttijden in de ggz. Volgens de ‘Treeknormen’ zouden ggz patiënten maximaal 4 weken mogen wachten op een intake en 6 maanden totdat de behandeling start. Uit onderzoek bleek dat 44% van de patiënten die zijn doorverwezen naar een psychiater, psychotherapeut of ggz-instelling langer dan 4 weken moesten wachten op een intakegesprek; 21% zelfs langer dan 8 weken.

Wij verwachten dat de zorgplafonds een verdere negatieve uitwerking hebben op deze wachttijden. Daarnaast heeft een patiënt recht op zorg bij een gecontracteerde instelling (natura polis) en bij elke ggz-instelling (restitutie polis). Wij krijgen regelmatig van patiënten te horen dat ze al bij meerdere instellingen om hulp hebben gevraagd maar telkens worden afgewezen. Ondanks dat Psychotherapy&Movement contracten heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars, kunnen we als gevolg van de zorgplafonds een patiënt soms niet behandelen, ondanks dat wij wel de tijd en mogelijkheid zouden hebben om deze te behandelen. Hierdoor wordt de vrije zorgkeuze verder beperkt, wat een slechte ontwikkeling is. Vooraf ingestelde ramingen van zorgplafond kunnen onjuist geweest zijn en dienen aangepast te kunnen worden in het geval blijkt dat de praktijk of instelling al vroeg in het lopende jaar tegen het zorgplafond aan zit. Een rem op het aanbod zal leiden tot een langere wachttijd voor de patiënt en vaak een verslechtering van zijn/haar psychische gezondheid. Dit leidt op de lange termijn alleen maar tot hogere kosten voor de maatschappij.

03-01-2016 | Categorieën: Geen categorie | Tags: zorg