Bij Psychotherapy & Movement kunt u ook terecht voor Kinderpsychotherapie

Kinderen en ouders worden gezien door Drs. Luciano Zoon basisarts en kinder- en jeugd psychotherapeut in opleiding. Zijn interesse gaat uit naar zowel de psychiatrie als de psychotherapie. Momenteel volgt hij dan ook in Antwerpen de opleiding integratieve kinderpsychotherapie.
Er bestaan verschillende stromingen en behandelmodellen binnen de psychotherapie. Integratief houdt in dat er vanuit meerdere invalshoeken tegelijk gekeken kan worden. Het kind staat centraal en per individu wordt bekeken wat de beste benadering zou kunnen zijn.
Het unieke is dat Luciano met zijn achtergrond een casus niet alleen bekijkt vanuit zijn medische achtergrond, maar daarnaast op cliëntgerichte en gedragstherapeutische wijze. Gedragstherapie is meer oplossingsgericht en de cliëntgerichte therapie neemt de persoon zelf als uitgangspunt.

Bij de kinderpoli kunt u ook terecht als u als volwassene meedoet aan ons promotieonderzoek PTSS. Vaak worden kinderen ook belemmerd in hun ontwikkeling doordat de ouder PTSS symptomen heeft . Het is mogelijk om dan naast een individuele intake een gezinsintake te doen.

06-12-2015 | Categorieën: Geen categorie